Keru Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya, Jodhpur : Courses, Fees, Placements, Ranking, Admission 2023